Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekti

 

PROJEKT: "ENERGETSKA UČINKOVITOST U PROIZVODNJI E-TEKUĆINA"

Elda d.o.o. 18. lipnja 2018. započela je provedbu EU projekta:
"ENERGETSKA UČINKOVITOST U PROIZVODNJI E-TEKUĆINA"
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proiz. industrijama - KK.04.1.1.01

Sažetak: Projektom će se omogućiti jačanje konkurentnosti kroz smanjenje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda - bolju, globalno cjenovnu konkurentnost proizvoda za očuvanje liderske pozicije na tržištu EU i daljnja širenja na globalna tržišta, što je dugoročni cilj ELDE. Projekt će ostvariti pozitivan utjecaj i na ciljanje skupine: kupce - jeftiniji proizvod, zaposlenike - bolji uvjeti rada i nova znanja, a kroz promicanje proizvodnje el. energ. iz OIE na mjestu potrošnje na druge poduzetnike i zainteresiranu javnost na energ. učinkovitost.

Razdoblje provedbe projekta: 18.06.2018. do 18.02.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 3.327.707,25 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 2.571.042,04 kuna

Bespovratna sredstva: 1.850.411,15 kuna

Ciljevi projekta su:

  • Rast učinkovitosti proizvodnje e-tekućina kroz energ. uštede u proizvodnji

PROJEKT: "UVOĐENJE OPREME ZA POVEĆANJE KAPACITETA PROIZVODNJE I RAST KONKURENTNOSTI"

Elda d.o.o. 1. prosinca 2016. započela je provedbu EU projekta:
"UVOĐENJE OPREME ZA POVEĆANJE KAPACITETA PROIZVODNJE I RAST KONKURENTNOSTI"
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Poziva na dostavu projektnih prijava E-impuls – K.K.03.2.1.06

Sažetak: Projektom će se omogućiti poboljšanje ključnog poslovnog procesa proizvodnje, a proizvodima će se osigurati visoka razina zdravstvene zaštite u skladu s TPD regulativama. Omogućiti će se razvoj proizvodnje i planiranje kapaciteta, smanjenje troškova proizvodnje, otvaranje novih radnih mjesta,povećanje prodaje, te tržišna konkurentnost. Ostvarit će se pozitivan utjecaj na ciljane skupine, korisnika, zaposlenike, kupce te zainteresiranu javnost.

Razdoblje provedbe projekta: 1. prosinca 2016. do 1. prosinca 2017.

Ukupna vrijednost projekta: 907.232,19 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 725.785.75 kuna

Bespovratna sredstva: 300.000,00 kuna

Ciljevi projekta su:

  • Automatizacija proizvodnog procesa korisnika u skladu s TPD regulativama
  • Jačanje ljudskog potencijala

Projekt: "UVOĐENJE SOFTVERSKOG UNAPREĐENJA PROIZVODNOG PROCESA E-TEKUĆINE"

Elda d.o.o. 1. srpnja 2016. započela je provedbu EU projekta:

"UVOĐENJE SOFTVERSKOG UNAPREĐENJA PROIZVODNOG PROCESA E-TEKUĆINE"

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Poboljšanje kokurentnos i učinkovitos MSP u područjima s razvojnim posebnos ma kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – K.K.03.2.1.03

Sažetak: Projektom će se optimizirati, integrirati i informatizirati ključni poslovni procesi korisnika. Poslovna aplikacija (ERP) omogućit će vođenje poslovnih procesa i povećati učinkovitost svakodnevnih radnji zahvaljujući automatizaciji. Integracija s web shopom omogućit će praćenje tijeka robe, te planiranje i vođenje zaliha. Sustav praćenja proizvodnje omogućit će generiranje izvješća za razvoj proizvodnje i planiranje kapaciteta, i prikupljanje podataka o proizvodima i njihovim serijama u razne svrhe. Ostvarit će se pozitivan utjecaj na ciljane skupine, korisnike, zaposlenike, kupce te zainteresiranu javnost.

Razdoblje provedbe projekta: 1. srpnja 2016. do 1. srpnja 2017.

Ukupna vrijednost projekta: 1.091.835,40 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 1.020.275,40 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 750.000,00 kuna

Ciljevi projekta su:

  • Optimizacija, integracija, informatizacija i automatizacija poslovnih procesa korisnika
  • Nadzor i praćenje ključnog poslovnog procesa proizvodnje u realnom vremenuElda je 24. lipnja 2017. organizirala prvu Likovnu koloniju pod nazivom "Pozdrav iz Prvče". Tema koja je privukla i povezala slikare iz Zagreba, Ozlja, Davora, Slavonskog Broda, Osijeka i Rijeke bila je spoj gospodarstva i umjetnosti kroz upotrebu elektronskih cigareta i duhana.

Svi koji su posjetili Eldine poslovne prostore znaju kako ova uspješna tvrtka iznimno cijeni umjetnost, a tome svjedoče umjetnine na zidovima te godišnji kalendar koji već tradicionalno biva uređen slikarskim djelima na temu elektronskih cigareta i e-tekućina.

U sklopu provedbe ovog projekta "Uvođenje softverskog unapređenja proizvodnog procesa e-tekućine" Elda je ostvarila suradnju s neformalnom zajednicom slikara amatera u suradnji s Dragan Matošević. Likovna radionica je održana u poslovnom prostoru Elde u Prvči.
Elda je sufinancirala rad te radionice na temu zaštite okoliša koja se komunicirala kroz temu zajedničkog rada i kroz upotrebu prirodnih materijala za slikanje, čime se osiguralo rješenje problema nedostatka sredstava za rad likovnog društva. Umjetnička djela su izložena u poslovnom prostoru Elde i trajno će komunicirati održivi razvoj kako u industriji tako i u umjetničkim aktivnostima,te kreativnost kao moguću interakciju s industrijom a osobito upotrebu prirodnih sirovina za proizvodnju proizvoda. A upravo je upotreba prirodnih ekoloških sirovina i izrada koncentrata jedan od budućih projekata Elde.

"Želja mi je da ova prva likovna kolonija postane tradicionalna i da nosi naziv Pozdrav iz Prvče. Odlučiti ćemo da li ćemo likovnu koloniju imati jednom ili dvaput godišnje. U svakom slučaju povećavati ćemo broj slikara koji će sudjelovati u koloniji jer je to njima, ali i nama izuzetno interesantno" - rekao je Dario Marenić, suvlasnik Elde.
 Kontakt za više informacija:

Zrinskih 62
35400 Nova Gradiška
Croatia, EU
tel.: +385 (0)35/361-361
fax: +385 (0)35/362-362
e-mail: elda@elda.hr

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost Elda d.o.o.